De Ondernemingsraad

Print


De ondernemingsraad is een belangrijk orgaan voor ieder bedrijf. In veel besluiten die het bedrijf aangaan speelt de ondernemingsraad een belangrijke rol. Dat betekent echter lang niet altijd dat alle mogelijkheden die de OR biedt en geboden krijgt optimaal worden benut.
Pragt Produkties heeft, in samenwerking met Bureau Kalden, een programma ontwikkeld waarin de communicatieve vaardigheden van de ondernemingsraad worden getraind. Het programma richt zich op communicatie binnen de OR zelf en op de communicatie van de OR met de bestuurder en de achterban.
De ondernemingsraad is een orgaan die het hele bedrijf vertegenwoordigt. Dat vertelt iets over de zelfstandige positie van de OR in de organisatie. Die positie vraagt van leden van de OR gedrag en een opstelling die daarmee samenhangt. De OR spreekt met één stem, maar niet iedereen is het altijd met elkaar eens. Een dilemma waar leden van de OR voor kunnen komen te staan. De verwachting is dat de OR hier adequaat mee kan omgaan en heldere besluiten neemt en goed overwogen standpunten vertegenwoordigt. In een communicatietraining zijn dit dan ook de basisingrediënten die naar behoefte van de OR kunnen worden ingevuld.
Het spreken met de bestuurder gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms heb je te maken met uiteenlopende visies en standpunten. Toch is het van belang om in respect en gelijkwaardigheid te spreken over punten die belangrijk zijn voor het bedrijf. Ook voor de bestuurder is het van belang om goed overleg met de OR te hebben. Een goed functionerende OR vindt het bestaansrecht niet alleen uit een wettelijke regeling, maar is van groot belang voor het hele bedrijf. De training gaat uitvoerig in op de invulling van de relatie tussen OR en bestuurder.

Naast de communicatie is het natuurlijk van belang om voldoende kennis en inzicht te hebben in de mogelijkheden van de OR. Kennis en inzicht over het wettelijke kader, zaken als instemmingsrecht, adviesrecht en andere rechten zijn belangrijk voor het verwerven van een goede uitgangspositie aan de besprekingstafel. Kennis en inzicht in onderhandelingstechnieken zijn belangrijk om resultaten te halen. De strategie om voortdurend contact te hebben met de achterban geeft de OR een stevige positie om als vertegenwoordigend orgaan van het bedrijf op te treden.
Voor het informeren over en het trainen van deze competenties werkt Pragt Produkties nauw samen met Bureau Kalden. Voor meer informatie over Bureau Kalden:

Bureau Kalden
www.kalden.nl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.