Voorbeelden

Print

Enkele voorbeelden van trainingen die verzorgd zijn door
Pragt Produkties:

functionerings-en beoordelingsgesprekken
geweldloze communicatie

communiceren in gelijkwaardigheid
onderhandelen
het geven van Feed-back
in gesprek komen met zwijgers
leidinggeven
effectief vergaderen
grenzen stellen aan ongewenst gedrag

omgaan met afnemend respect
omgaan met agressief gedrag
presenteren
omgaan met publiciteit en pers
formuleren van heldere boodschappen
assertiviteit
omgaan met rouw en verliesandere activiteiten:

intervisie: "eerst waarnemen...dan denken/voelen...en dan handelen".
Een op de werkpraktijk gericht  gesprekstechniek om vraagstukken, dilemma's en conflicten te bespreken, te analyseren, een diagnose te stellen en mogelijke oplossingen te vinden. Leren met en van elkaar.


Teambuilding: "de kwaliteit van een team uit zich niet in momenten van vreugde en succes, maar in momenten van spanning, pijn en verdriet".
Hoe werk je van een groep mensen naar een team? Termen als:waarden, normen, vertrouwen, transparantie, communicatie, duidelijkheid en werkafspraken spelen daarbij een belangrijke rol.