Iedereen speelt een rol

Print


"Heel het leven is toneel en mannen en vrouwen zijn de spelers. Ze komen op en treden weder af en elk van hen speelt in het leven vele rollen...."         ( W.Shakespeare)

Zoals boksers sparren met andere boksers, zoals voetballers oefenwedstrijden spelen, zo kunnen professionals ook oefenen, trainen of sparren met vakkundig opgeleide acteurs. Deze acteurs zijn als geen ander in staat om de moeilijkheden die in de praktijk een rol spelen op te zoeken en in een simulatie tot oefenstof te verheffen. De acteur speelt in op de leerbehoefte van de deelnemer en kan achteraf reflectie geven op het geleverde spel. Des te beter de acteur zijn rol speelt, des te beter leert ook de deelnemer zijn of haar rol te spelen.......iedereen speelt tenslotte een rol.

de rol in een organisatie of bedrijf wordt vaak bepaald door de competenties die horen bij de functie die iemand bekleed. De competenties vallen weer uiteen in drie onderdelen:

Verantwoordelijkheid:
iedere functie in een organisatie kent specifieke verantwoordelijkheden, gericht op resultaat, maar ook gericht op het proces dat leidt tot het resultaat.

Bevoegdheid:
Iedere functie kent grenzen. Grenzen in het uitvoeren van taken, maar ook grenzen in het nemen van beslissingen.


Positie:

Iedere functie staat in het kader van de professionele situatie en vraagt professioneel gedrag.

Vaardigheid:

Bij iedere functie horen specifieke gedragingen en handelingen die dan ook vakkundig moeten worden uitgevoerd.


Een professional is verantwoordelijk, bevoegd en vaardig!
Een professional wil, mag, en kan...........