Nieuws

Print

Pragt Produkties geeft les aan mensen in armoede.

Nadat ik een opleiding tot docent ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting heb gevolgd heb ik met een team van deskundigen een opleiding opgericht waarbij mensen die in langdurige armoede leven de kans krijgen een MBO4 diploma te halen. De opleiding werkt onder de naam EDASU en valt onder ROC Zadkine in Rotterdam.

Veel organisaties en gemeenten worstelen met het beleid rondom armoede en armoedebestrijding. Vaak wordt er gedacht dat armoede een kwestie is van geld, maar armoede is een complex begrip, waar veel meer speelt dan alleen financiele problemen. Kinderen die in armoede opgroeien worden blijvend beinvloed door hun ervaringen en vooral sociale beperkingen die gepaard gaan met armoede. De Link, een organisatie in Belgie die zich inzet voor de positie van de allerarmsten, heeft 5 kloven benoemd waar mensen die in armoede leven mee te maken hebben. De 5 kloven laten zien hoe complex de situatie rondom armoede is. Je zou zelfs kunnen spreken van een vorm van "sociale erfelijkheid" van armoede. We noemen dat: GENERATIEARMOEDE. 

Naast het opleiden van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, verzorg ik ook workshops en presentaties in het hele land over armoede en onze visie op armoedebestrijding. We streven er naar om mensen die in armoede leven zoveel mogelijk te betrekken bij het bespreken en mogelijk oplossen van de problemen rond armoede.

Mahatma Ghandi heeft ooit de inspirerende uitspraak gedaan:

"ALLES WAT JE VOOR MIJ DOET, ZONDER MIJ, DOE JE TEGEN MIJ."

Pragt Produkties maakt theatervoorstelling over eenzaamheid.

In 2017 maakte ik een eenmalige theatervoorstelling, samen met actrice Hermien Peters, over gebeurtenissen in onze jeugd die belangrijk zijn geweest voor onze ontwikkeling. Onder regie van Maaike Weening kwam een produktie tot stand waarin hooggevoeligheid en eenzaamheid centraal stonden. Na de uitvoering besloot ik, inoverleg met Hermien, de voorstelling door te spelen als solovoorstelling onder de titel: "de onzichtbare man". In de voorstelling komt het thema eenzaamheid sterk naar voren. Het werd een autobiografische vertelling, waarin ik kwetsbare momenten uit mijn leven deel met het publiek. Ik wordt daarbij muzikaal ondersteund door Waldo van Pluur.

De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten en kan worden vervolgd met een workshop of een gesprek met het publiek. Omdat de voorstellingen nogal wat reacties kan losmaken is een nagesprek een goede methode om ook het publiek in de gelegenheid te stellen ervaringen te delen.

Om de voorstelling te spelen is een ruimte nodig waar het publiek dicht bij het speelvlak zit.

In het kader van de week van de eenzaamheid heb ik de voorstelling gespeeld in Utrecht, in sociaal restaurant "Van Harte" en bij het Leger den Heils. Ook bij de opening van het Ondernemershuis in Utrecht stond de voorstelling op het programma.

In oktober 2017 stond "de onzichtbare man" op het programma van het huiskamerfestival GIG in Gendringen, waar hij drie keer op een zondag in oktober werd gespeeld. Op in oktober 2019 ,het komende huiskamerfestival "GIG"  wordt weer ruimte ingericht voor Waldo en mij, om een reprise te spelen.

voor informatie en prijzen kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Martin Pragt presenteert landelijke bijeenkomst Triagisten.

In mei organiseert de beroepsvereniging voor Triagisten een jaarlijkse conferentie waar ik, naast de rol van dagvoorzitter, ook een workshop zal geven over het geven en ontvangen van Feedback.

Leefwereldenspel.

Mensen hebben verschillende achtergronden met verschillende ervaringen, inzichten en normen. Vaak begrijpen we niet waarom mensen andere dingen doen dat we zelf verstandig, handig, normaal of wenselijk vinden. (Waarom heeft iemand die geen geld heeft wel een hond? Waarom blijft iemand roken, ondanks die nare hoest? Waarom neemt hij of zij geen gewone baan? Waarom komt hij of zij niet in actie?) De leefwerelden waar mensen uit afkomstig zijn kunnen enorm verschillen. Die verschillen kunnen dan leiden tot verwijdering van de mensen uit die werelden. Om inzicht te krijgen in de verschillende leefwerelden van mensen (bijv. het verschil tussen armen en middenklassers) ontwikkelt Pragt Produkties een spel, met als doel de inzichten in elkaars leefwereld te vergroten. Binnenkort meer!

De Gelderlander.

Sinds korte tijd schrijf ik artikelen en recenties voor de regionale krant "De Gelderlander".

Martin Pragt en de armoedealliantie:

Markieza in Eindhoven werkt samen met de armoedealliantie. Ik werk als free-lancer samen met Markieza, en zo kwam het contact tot stand dat leidde tot een korte documentaire over mijn ervaringen, als kind, met armoede. Frank van Osch maakte de docu en hij wordt 29 maart vertoond op een conferentie van de alliantie. Delen van de documentaire zijn ook op de site van de alliantie te zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

.